ما به عنوان یکی از اصلی ترین ارایه دهندگان سرور های اختصاصی افزایش فالوور در نظر گرفته ایم که کسانی که اقدام به خرید فالوور می کنند، همراه بسته خریداری خود، هدیه های ویژه ای را دریافت کنند. 

مقدار این هدیه ممکن است از 50 فالوور اهدایی تا 500 فالوور واقعی و فعال باشد که بستگی به میزان بسته خریداری شده توسط شما را دارد. هر چه بسته خریداری شامل فالوور بیشتری باشد، هدیه اختصاص یافته نیز بیشتر می شود. 

 

 

بسته های خرید فالوور اینستاگرام با هدیه های ویِژه

خرید بسته 100 فالوور اینستاگرام با 50 هدیه رایگان و

واقعی به قیمت 11500

 

خرید فالوور فوری 

خرید بسته 600 فالوور اینستاگرام با 100 هدیه رایگان و

واقعی به قیمت 49000

 

خرید فالوور واقعی

خرید بسته بسته 2500 فالوور اینستاگرام با 500 هدیه رایگان و واقعی به قیمت175500

    خرید فالوور